DENTAL RADYOGRAFİ (GÖRÜNTÜLEME)

Dental röntgen cihazları ne kadar güvenlidir?

Radyasyon; doku ve hücrelere zarar vererek bazı durumlarda kanser oluşumuna neden olabilir. Unutulmamalıdır ki radyasyon; röntgen cihazları dışında güneş, mikro dalga fırın, televizyon, telefon gibi iletişim araçlarından da yayılmaktadır. Dental röntgen cihazlarının radyasyon oranları çok azdır. Günümüzde kullanılan görüntüleme cihazları; radyasyonun sadece ilgili bölgeye, daha kısa sürelerle verilmesini sağlamaktadırlar. Bu sayede eski görüntüleme cihazlarına oranla radyasyon dozları çok düşüktür. Ayrıca günümüzdeki görüntüleme cihazlarının birçoğu dijital hale getirilmiştir. Geleneksel yöntemlere göre dijital röntgen cihazlarının radyasyon oranı çok daha azdır. Yine de tiroid kanseri geçirmiş hastalarda, baş boyun bölgesinde prekanseröz lezyon bulunan hastalarda röntgen çekimi sırasında koruyucu kurşun kıyafetler tercih edilmelidir.