ÇENE KİSTLERİ

Epitelle çevrili, patolojik boşluklara kist denir. Kistlerin içinde sıvı gaz ya da yarı-katı materyal bulunabilir.

Çene Kistlerinin Genel Özellikleri Nelerdir?

Kistler kolay kolay belirti vermezler. Enfeksiyona neden olmuşsa, ağrı yapıyorsa, yüzeyde asimetriye neden olmuşsa ya da hiçbir belirti vermeksizin rutin radyografilerde tespit edilebilir.Kistler tükürükle birebir temas halinde olan bir ortamda bulundukları için kolaylıkla enfeksiyon yapabilir.

Çene Kistlerinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bu konuda iki yöntem mevcuttur. En sık kullanılan yöntem enükleasyondur. Enükleasyon işlemi, ilgili dişin çekilmesi ya da kanal tedavisi ile ağızda tutulması sonrası kistin olduğu bölgeden tümüyle çıkarılmasıdır. Çıkarılan parça mutlaka histolojik – patolojik incelemeye gönderilmelidir. İkinci yöntem ise, çok büyük kistlerin içindeki sıvı basıncını azaltmak için ağız içine bir yol açılmasını ön gören marsupyalizasyon yöntemidir.