GÖMÜK 20 YAŞ DİŞ ÇEKİMİ

Dişler ağızdaki yerini alırken önce kemik dokusunu sonra da diş eti dokusunu geçer, bazı dişler bu iki dokuyu birden ya da yalnızca diş eti dokusunu geçemez ve ağız içine tam ulaşamaz. Bu dişlere gömük dişler denir.
20 yaş dişleri bazı zamanlarda çeşitli sebeplerle ağız içine süremeyebilir. Bu durumlarda özellikle bir kısmı sürmüş, bir kısmı diş eti altında kalan 20 yaş dişlerinde sıklıkla enfeksiyon ve buna bağlı apse, çeneyi açmada ağrı gibi şikayetler görülür. Ayrıca çene kemiğindeki konumuna bağlı olarak diğer dişlere baskı yaparak hafif çapraşıklığa ya da komşu dişlerde çürüklere neden olabilirler. Hastada ağız açma-kapamayı engellyerek eklem sorunlarına yol açabilirler. Bu tür durumlarda bu dişlerin cerrahi işlemle çekilmesi gerekmektedir.

Her Yirmi Yaş Dişi Çekilmeli midir?

Yirmi yaş dişi pozisyonu nedeniyle komşu dişlere ve kemiğe zarar veriyorsa, temizlenemeyecek bir pozisyonda bulunuyorsa, çürük veya kırık nedeniyle zarar görmüşse, tedavi edilmeye uygun pozisyon ve durumda değilse çekilmelidir.

Gömük 20 yaş dişleri ne zaman ağız içine sürer?

20 yaş dişleri genellikle 16-25 yaşları arasında ağız içine sürer. Fakat bazı hastalarda, bu dişlerin sürmesi 30-40 yaşını bulabilmektedir.

Perikoronitis nedir?

Kısmi gömük 20 yaşın akut enfeksiyonudur. Genellikle alt çene 20 yaş diş bölgelerinde görülür. Ağız açmada zoruğa, ağrıya ve şişliğe neden olur. Perikoronitisin tedavisi, ilgili bölgenin enfeksiyonunun ilaçla tedavisi sonrası dişin çekilmesidir.

Gömük 20 yaş diş operasyonları kim tarafından ve nasıl yapılır?

Gömük diş operasyonunun, cerrahi bir işlem olması sebebiyle, çene cerrahisi uzmanları tarafından yapılması önerilmektedir. Gömük dişin çekiminde; diş etini bir bistüri yardımıyla kesi atılır. Dişe ulaşmak amacıyla duruma göre kemik frezleri kullanılır. Dişin çekimi sonrası dikiş atılır ve bir hafta sonra dikişler alınır.

Gömük 20 yaş diş operasyonu ağrılı mıdır?

Gömük diş operasyonları lokal anestezi altında yapılmaktadır. Anestezi sonrası, hasta operasyon sürecinde ağrı veya acı hissetmez. Operasyondan sonra 2-3 gün süreyle ağrı ve şişlik normaldir. Operasyon sonrası hekim tarafından verilen medikasyona uyulduğunda hasta yoğun ağrı hissetmez. Operasyon takibinde buz kompresi uygulamalarıda şişliği en aza indirecektir.

Gömük 20 yaş diş operasyonları sonrası ne tür komplikasyonlar görülür?

Operasyon sonrası ağrı, şişlik, kanama normaldir. Bazende ağız açmada kısıtlılık ve temporomandibuler eklem disfonksiyonları görülebilmektedir. Sinir dokusuna çok yakın olan gömük dişlerin çekimi sonrası sinir hasarına bağlı olarak dil ve dudakta yanma ve karıncalanma hissi oluşabilir. Nadiren de osteomyelit ve osteonekroz görülebilmektedir.xt.

Hamilelikte gömük 20 yaş diş operasyonu yapılabilir mi?

Hamilelik sürecinde 4. ve 6. aylar arasında, kadın doğum uzmanlarının yazılı izni alınması koşulu ile dental tedaviler ve gömük diş operasyonları yapılabilir. Önemli olan husus, yapılacak işlemlerin acil işlemler olmasıdır. Herhangi bir ağrı veya enfeksiyon yoksa bu işlemlerin hamilelik sonrasına ertelenmesi daha doğrudur..

Emzirme döneminde gömük 20 yaş operasyonu yapılabilir mi?

Emzirme döneminde acil durumlarda gömük diş operasyonları yapılabilir. Fakat lokal anestezi uygulanacağı için hastanın en az 12 saat emzirmemesi önerilmektedir. Kullanılacak ilaçlarda hastanın emzirmesi göz önünde bulundurularak bebeğe zararlı olmayacak kategorilerden seçilmelidir.